Ewa Winiarska

psycholog

Ukończyła Psychologię w SWPS w Warszawie, Studia Podyplomowe „Diagnoza Kliniczna Dziecka i Jego Rodziny” na Wydziale Psychologii na UW oraz Studium „Depresja w okresie okołoporodowym – praca terapeutyczna z kobietą i jej rodziną” przy Centrum Dziecka i Rodziny Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. Jest w trakcie podyplomowego czteroletniego szkolenia w psychoterapii analitycznej organizowanego przez Instytut Analizy Grupowej „Rasztów”.

Doświadczenie zawodowe zdobywała w Fundacji Sto Pociech, Klubie Terapeutycznym dla Dzieci z Problemami Emocjonalnymi i Ich Rodziców przy Ośrodku Badań i Usług Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, a także w ramach stażu w Instytucie Matki i Dziecka w Zakładzie Wczesnej Interwencji Psychologicznej. Pracuje w Centrum terapii i wsparcia dla dzieci i młodzieży – Pomoko, Fundacji Sto Pociech oraz współpracuje z Fundacją Dajemy Dzieciom Siłę. Swoją pracę poddaje superwizji.

Bycie rodzicem, to dla wielu osób największe życiowe wyzwanie. To relacja, której uczymy się na bieżąco, z każdym dzieckiem na nowo, i znów na nowo w związku z tym, że dzieci rosną i rodzice się zmieniają. Zdaniem Ewy nie ma uniwersalnej recepty jak być mamą i tatą, a każde dziecko przychodzi już jakieś na świat. W swojej pracy chce towarzyszyć rodzinom w szukaniu w tej całej złożoności, rozumienia siebie, swojego dziecka i tego co dzieje się między nimi.

Prywatnie – jest mamą dwójki dzieci. Lubi ćwiczyć jogę.

Jestem Ewa 🙂 Zapraszam rodziców niemowląt, małych dzieci oraz dzieci w wieku przedszkolnym na spotkania, których tematem mogą być zgłaszane przez nich różne trudności, obawy i niepokoje. Celem naszych spotkań będzie wsparcie rodziców na etapie, kiedy nic z góry nie wiemy, wielu zachowań dziecka jeszcze nie rozumiemy i martwimy się o jego rozwój i naszą relację. Pracuję również z kobietami w okresie okołoporodowym, w ciąży i po porodzie. Zapraszam kobiety, które w związku z tym, że są w ciąży lub urodziły niedawno dziecko, doświadczają zagubienia, odczuwają niepokój o siebie lub dziecko, mają obniżony nastrój.

W Pomoko prowadzi indywidualne konsultacje dla dzieci do 5 r.ż. i ich rodzin, pracuje z kobietami w okresie okołoporodowym, z diadą rodzic-dziecko oraz dorosłymi, których doświadczenie rodzicielstwa otwiera na własną historię, chcą siebie bardziej rozumieć i bardziej świadomie wpływać na swoje życie, w tym na relację z dzieckiem.