Iga Rużyłło

Psycholog, trener TUS

Click here to change this text

Name

Wykształcenie i doświadczenie:

Absolwentka Psychologii i Pedagogiki na Uniwersytecie SWPS oraz Szkoły Treningu i Warsztatu Psychologicznego w ośrodku pomocy i edukacji psychologicznej INTRA.

Odbyła cykl szkoleń z Rodzicielstwa Bliskości dla Profesjonalistów (w tym Szkołę Konsultacji), Studium NVC, kurs mindfulness, kurs Relacyjnie PRO dla profesjonalistów wspierających dzieci w spektrum autyzmu, szkolenie TUS. Niestrudzenie i z zafascynowaniem poszerza swoją wiedzę z obszaru wsparcia psychologicznego, uczestnicząc w webinarach, kursach i konferencjach psychologicznych.

Doświadczenie w pracy z młodzieżą zbierała najpierw podczas dwuletniego programu szkoleniowo-stażowego w Poradni Specjalistycznej Młodzieżowego Ośrodka Profilaktyki i Psychoterapii MOP,
a następnie, przez lata prowadząc warsztaty z umiejętności psychospołecznych w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych jako zewnętrzny psycholog i udzielając indywidualnego wsparcia.

Wierzy, że nic tak nie wspiera rozwoju młodego człowieka jak autentyczna, bliska relacja oparta na zaufaniu, akceptacji i uważności.

Wsparcia udziela z miejsca ciekawości i niewiedzy, by móc jak najlepiej poznać i zrozumieć czyjąś perspektywę. Słyszeć i widzieć ludzi, pomagają jej lata praktyki w nieocenianiu i ufność pokładana w dobre intencje ich zachowań – za każdym stoi jakaś ważna potrzeba, czasem trzeba dopracować strategie na jej realizacje.

O Idze:

Prywatnie mama 7-letniego Lesława w spektrum autyzmu i 2-letniej Maryli 🙌🏻

Pasjonatka ciekawostek z dziedziny neurobiologii, pracy z traumą i tego jak psychika łączy się z ciałem. Jej ostatnim zakochaniem jest moc regulacyjnej pracy z głosem i wyrażanie siebie poprzez ruch i sztukę. Od zawsze kocha morze i kontakt z tym co żywe w człowieku i w naturze

Poznaj innych członków zespołu Pomoko: