Jagoda Sobek

terapeuta SI, pedagog specjalny

Ukończyła studia w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, na kierunku pedagogika specjalna, specjalizacja wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, wychowanie przedszkolne-studia licencjackie oraz edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną-studia magisterskie. Ponadto jest absolwentką studiów podyplomowych z Integracji Sensorycznej w Centrum SI w Wyższej Szkole Edukacji w Sporcie w Warszawie. Posiada uprawnienia do przeprowadzania oceny rozwoju procesów integracji sensorycznej oraz planowania i prowadzenia terapii.

Wciąż dąży do poszerzania swojej wiedzy i podnoszenia kwalifikacji zawodowych biorąc udział w szkoleniach, warsztatach i konferencjach naukowych. Ukończyła kursy m.in. z metody verbotonalnej w terapii dzieci z zaburzeniami komunikacji językowej, terapii ręki i zaburzeń motoryki małej, bajkoterapii. Jest trenerem Smyko-Multisensoryki, Grafomotoryki oraz Umiejętności Społecznych.

Doświadczenie zawodowe zdobywała na stażach terapeutycznych i praktykach asystencko-pedagogicznych w poradniach psychologiczno–pedagogicznych, fundacjach, placówkach przedszkolnych (w oddziałach ogólnodostępnych, integracyjnych i specjalnych-realizujących wczesne wspomaganie rozwoju dziecka), klasach I-III szkoły podstawowej, szkole specjalnej dla dzieci z autyzmem, placówkach opieki nad małym dzieckiem oraz w Instytucie Głuchoniemych im. Jakuba Falkowskiego w Warszawie.

W pracy zawsze stara się zrozumieć i zidentyfikować terapeutyczne potrzeby swoich podopiecznych oraz kompleksowo wspierać ich rozwój stosując różnorodny i indywidualnie dobierany repertuar metod, z których najważniejszymi są życzliwość i akceptacja dziecka. Dąży do zbudowania poczucia zaufania zarówno z dzieckiem, jak i jego rodzicami oraz tworzenia radosnej i naturalnej atmosfery.

Wolny czas spędza zawsze aktywnie – pływając, spacerując ze znajomymi po Bieszczadach lub prowadząc animacje dla dzieci.

Jestem Jagoda- chcę stworzyć z Twoim dzieckiem bezpieczną, opartą na zaufaniu, przyjazną relację i poprzez niedyrektywne aktywności dostosowane do jego potrzeb- pomóc mu porządkować bodźce płynące ze świata zewnętrznego.

W Pomoko prowadzi terapię Integracji Sensorycznej (SI) oraz współprowadzi Treningi Umiejętności Społecznych (TUS).