Jagoda Sobek

pedagog specjalny, terapeuta WWR

Ukończyła studia licencjackie na kierunku pedagogika specjalna (ze specjalizacją Wczesne wspomagania rozwoju dziecka, wychowanie przedszkolne) na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Obecnie jest studentką edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną na studiach magisterskich. Ponadto ukończyła wiele kursów i szkoleń, m.in. z metody verbotonalnej w terapii dzieci z zaburzeniami komunikacji językowej, terapii ręki i zaburzeń małej motoryki i bajkoterapii. Jest trenerem Grafomotoryki oraz Kontroli Złości u dzieci. Wciąż dąży do poszerzania swojej wiedzy i podnoszenia kwalifikacji zawodowych biorąc udział w szkoleniach, warsztatach i konferencjach naukowych.

Doświadczenie zdobywa na stażach i praktykach pedagogicznych i asystenckich w poradniach psychologiczno – pedagogicznych, placówkach przedszkolnych (oddziałach ogólnodostępnych, integracyjnych i specjalnych) realizujących wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, w klasach I-III szkoły podstawowej, placówkach opieki nad małym dzieckiem oraz w Instytucie Głuchoniemych im. Jakuba Falkowskiego w Warszawie.

W pracy  najważniejsze jest dla niej indywidualne podejście do każdego dziecka i stworzenie bezpiecznej, opartej na zaufaniu, przyjaznej relacji. Terapię prowadzi głównie poprzez zabawę, wykorzystując ich motywację do zabawy i nauki. W swojej pracy jest kreatywna
i pozytywnie nastawiona do każdego dziecka i rodzica.

Wolny czas spędza zawsze aktywnie – pływając, spacerując po górach i lasach ze znajomymi lub prowadząc animacje dla dzieci.

Jestem Jagoda, lubię moją pracę – daje mi ona dużo radości i satysfakcji. Chcę wspierać rozwój Twojego dziecka, motywować go do pracy doceniając jego najdrobniejsze osiągnięcia i zmiany.

W Pomoko poprowadzi grupę Rozwijanki oraz współprowadzi Treningi umiejętności społecznych (TUS).