Justyna Cieślińska

Psycholog

Po ukończeniu studiów na kierunku Psychologia na Uniwersytecie Warszawskim, na których realizowała specjalizację z psychologii klinicznej dziecka i rodziny oraz psychologii sądowej rozpoczęła pracę jako psycholog w Zakładzie Wczesnej Interwencji Psychologicznej oraz Ośrodku Rehabilitacji Dziennej dla Dzieci Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie. Jest również doktorantką na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada uprawnienia do wykorzystania ADOS-2 (Protokół obserwacji do diagnozy autyzmu) w diagnostyce klinicznej oraz do posługiwania się Skalą Inteligencji Stanford-Binet 5. Obecnie jest w trakcie szkolenia uprawniającego do nadania tytułu trenera metody wideotreningu komunikacji (VIT), podczas którego podlega stałej superwizji.

W swojej pracy zajmuje się diagnozą i oceną rozwoju psychicznego małych dzieci, a także pomocą psychologiczną dzieciom o zaburzonym rozwoju. Wspiera także rodziny w radzeniu sobie z pojawiającymi się trudnościami emocjonalnymi i regulacyjnymi.

W pracy indywidualnej, rodzinnej oraz w trakcie zajęć terapeutycznych wspiera rodziców w empatycznym dostrzeganiu inicjatyw oraz uczuć dziecka. Razem z rodzicami stara się patrzeć na rzeczywistość oczami dziecka, by coraz lepiej rozpoznawać jego potrzeby oraz sprzyjać ufnej więzi.

Wolny czas spędza aktywnie podczas zajęć tanecznych lub spacerując po galeriach sztuki. Odpoczywa najbardziej w towarzystwie przyjaciół i udomowionej kotki.

Jestem Justyna 😊 Chciałabym zaprosić wszystkich rodziców i ich dzieci na indywidualne zajęcia, podczas których, wykorzystując moją  wiedzę i doświadczenie, postaram się pomóc w radzeniu sobie z różnymi problemami, na które napotykają rodziny w pierwszych latach życia swoich pociech. Będę również „towarzyszyć” całej Waszej rodzinie w odkrywaniu i dostrzeganiu siebie nawzajem.