Fizjoterapia i Terapia Integracji sensorycznej

Home / Fizjoterapia i Terapia Integracji sensorycznej

Fizjoterapia

Prowadzimy indywidualną fizjoterapię dla dzieci i młodzieży w wieku od 3 do 16 lat.

Swoją ofertę kierujemy do dzieci z asymetrią ułożeniową (asymetryczne ułożenie ciała), nieprawidłowym napięciem mięśniowym (zbyt słabym lub zbyt mocnym), zaburzeniami ruchowymi, wadami kręgosłupa, stóp oraz wadami postawy.

Spotkanie z fizjoterapeutą rozpoczyna się od kompleksowej diagnozy a następnie terapii polegającej na specyficznym połączeniu różnych ukierunkowanych metod i technik  do pracy z dziećmi (FITS, PNF, Bobath, Vojta, Neuromobilizacje) celem zmniejszenia stopnia nieprawidłowości ruchowych czy mięśniowych.

Fizjoterapia odbywa się w specjalnie przygotowanej sali z odpowiednim wyposażeniem. Rodzaj ćwiczeń oraz ich tempo dobiera się indywidualnie do każdego dziecka. Ćwiczenia z młodszymi dziećmi prowadzone są w formie zabawy z troską o wzbudzenie u dziecka zaufania do fizjoterapeuty i motywacji do pracy.

Terapia Integracji sensorycznej (SI)

Zajęcia skierowane są do wszystkich dzieci mających trudności z prawidłowym odbieraniem bodźców i reagowaniem na nie.  „Przesadzone” reakcje na pewne bodźce, niechęć do podejmowania określonych aktywności, niższa od rówieśników sprawność ruchowa i koordynacja, nadpobudliwość, ciągłe poszukiwanie silnych wrażeń – wszystko to może świadczyć o zaburzonej integracji sensorycznej.

Zajęcia Integracji Sensorycznej mają na celu usprawnianie przetwarzania sensorycznego, które jest podstawą procesu uczenia się i stanowi niejako fundament dla dalszego rozwoju. To, co z pozoru wygląda jak zwykła zabawa, w rzeczywistości jest wytężoną pracą mózgu dziecka, który uczy się, jak lepiej wykorzystywać informacje sensoryczne do funkcjonowania. Zajęcia odbywają się w systemie jeden na jeden, w specjalnie przystosowanej do tego sali wyposażonej w różnego rodzaju sprzęty i pomoce.

Terapia Integracji Sensorycznej pomaga w normalizacji poziomu pobudzenia u dziecka, rozwijaniu zdolności koncentracji, tolerowania frustracji, zwiększeniu gotowości uczenia się. Poprawie ulegają również umiejętności motoryczne. Dziecko efektywniej przetwarzające informacje sensoryczne czuje się lepiej samo ze sobą i w swoim otoczeniu, łatwiej mu kontrolować swoje zachowanie, jest lepiej przysposobione do uczenia się nowych rzeczy. Terapia SI może pomóc dziecku zarówno na płaszczyźnie ruchowej, jak i poznawczej oraz emocjonalnej.

Umów wizytę