Terapia pedagogiczna

Home / Terapia pedagogiczna

Terapia pedagogiczna dla dzieci i młodzieży Warszawa Bielany

W naszej poradni na warszawskich Bielanach z wielkim zaangażowaniem pomagamy dzieciom, które nie radzą sobie w niektórych sferach rozwoju. Dzięki terapii pedagogicznejnasi podopieczni nadrabiają zaległości i pokonują trudności zarówno w okresie szkolnym, jak i przed rozpoczęciem nauki, a do tego podnoszą swoje poczucie wartości. W ten sposób możemy stworzyć dzieciom warunki do stabilnego rozwoju poznawczego, emocjonalnego i społecznego.

Dzieci biorące udział w terapii pedagogicznej w naszym centrum na Bielanachuczą się, że wiele problemów można pokonać i zaczynają wierzyć we własne możliwości. Przestają mówić: „nie dam rady tego zrobić”, za to zaczynają powtarzać: „mogę spróbować”. I chociaż zazwyczaj uważają, że przeprowadzane u nas zajęcia to po prostu zwykła zabawa, to w POMOKO nic nie jest kwestią przypadku. Osiągnięcie dobrych efektów poprzez zabawę albo wzbudzenie zainteresowania to efekt indywidualnego i dokładnie opracowanego planu terapeutycznego.

Oczywiście zdajemy sobie sprawę, że rodzice mają mnóstwo wątpliwości, zanim zdecydują się na skorzystanie z terapii pedagogicznej. Dlatego przygotowaliśmy odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania: W jakich przypadkach terapia pedagogiczna jest wskazana? 

Terapia pedagogiczna dla dzieci i młodzieży to najlepsze rozwiązanie w przypadku, gdy:

 • Dziecko nie radzi sobie w nauce (dzieci w wieku 6-15 lat)

W okresie szkolnym dzieci mają różnego typu trudności. Niektórym uczniom wyjątkowo trudno przychodzi pisanie i czytanie, co sugeruje potrzebę zbadania ich pod kątem dysleksji bądź dysgrafii. Inne dzieci nie mogą odnaleźć się w abstrakcyjnym świecie cyfr i liczb – często zdarza się, że za problemem tym stoi dyskalkulia. Odpowiednia pomoc ułatwia dziecku pokonanie trudności i umożliwia nabycie technik radzenia sobie z problemami. Terapia pedagogiczna dla dzieci pomaga także w przypadku trudności z koncentracją uwagi.

 • Dziecko ma trudności z nawiązywaniem relacji (6-15 lat)

Wycofanie, nieśmiałość, agresja, nieumiejętność przyjmowania krytyki i przegrywania, niezwykle emocjonalne reagowanie na konflikty z rówieśnikami, brak pewności siebie – wszystko to nie tylko utrudnia zdobycie przyjaciół, ale też znacząco wpływa na samoocenę dziecka oraz jego funkcjonowanie w środowisku szkolnym. Terapia pedagogiczna jest w takim przypadku świetnym rozwiązaniem, umożliwiającym stopniowe pokonywanie trudności.

 • Dziecko ma zaburzenia rozwoju

Pomagamy dzieciom z autyzmem, zespołem Aspergera, opóźnionym rozwojem psychoruchowym oraz niepełnosprawnością intelektualną – czyli we wszystkich przypadkach, w których warto postawić nacisk na zwiększenie samodzielności dziecka oraz podniesienie poziomu satysfakcji z życia.

 • Dziecko rozpoczyna naukę w szkole (dzieci w wieku 5-6 lat)

Terapia pedagogiczna dla 5-latka czy 6-latka to świetne rozwiązanie w sytuacji, gdy rodzice widzą, że pod pewnymi względami dziecko odbiega umiejętnościami od rówieśników. Ale nie tylko – to także pokonanie obaw przed szkołą i zapewnienie dziecku pewnych podstaw, jaką jest na przykład poprawa koncentracji uwagi, sprawność rąk czy orientacja przestrzenna.

 • Dziecko rozpoczyna etap przedszkolny (dzieci w wieku 2-3 lat)

W tym przypadku terapia pedagogiczna pozwala dziecku na łatwiejsze wejście w świat przedszkola. Podczas krótkich zabaw malec uczy się poprawnego komunikowania swoich potrzeb i emocji i rozwija swoją sprawność fizyczną. Indywidualne spotkania z pedagogiem maluchy odbierają jako fantastyczną zabawę.

 • Jak rozpocząć terapię pedagogiczną dla dzieci?

Po jednym spotkaniu z rodzicami i dwóch spotkania z dzieckiem nasi specjaliści ustalają diagnozę oraz plan działania i główny cel terapeutyczny. Wyznacza się także częstotliwość zajęć.

 • Jak wygląda terapia pedagogiczna dla dzieci?

Wielu rodziców ma wątpliwości co do tego, jak będzie przeprowadzana terapia pedagogiczna. Warszawa jest jednak miastem świetnie rozwiniętym, które skupia najlepszych specjalistów z całego kraju. W naszym centrum terapii działamy w oparciu o najnowszą wiedzę z zakresu psychologii i pedagogiki, dlatego:

 • zajęcia opierają się na akceptacji i życzliwości,
 • w pracy stopniowo zwiększamy poziom trudności – ważne są dla nas małe etapy i drobne sukcesy
 • dopasowujemy formę i metody zajęć do zainteresowań dziecka oraz jego rodziny,
 • pracujemy nie tylko nad umiejętnościami dziecka, ale również nad jego pewnością siebie,
 • współpracujemy z rodzicami – tłumaczymy, polecamy metody pracy w domu i chętnie odpowiadamy na wszystkie pytania.

Jeśli masz pytania, które nie zostały ujęte w powyższym zestawieniu, skontaktuj się z nami. Uważamy, że do rozpoczęcia skutecznej terapii niezbędna jest rzetelna wiedza – i taką w każdej chwili możemy się z Tobą podzielić.

H2: Reedukacja na warszawskich Bielanach

Oferta naszej poradni na Bielanach skierowana jest do szerokiego grona osób – pomagamy dzieciom mieszkającym zarówno w okolicy centrum POMOKO na Bielanach, jak i w sąsiednich dzielnicach Warszawy, między innymi na Bemowie i Białołęce. Wiele z nich także mierzy się z trudnościami w nauce czy funkcjonowaniu społecznym, na co receptę stanowi precyzyjnie opracowany program reedukacyjny. W ramach terapii pedagogicznej stosujemy różnorodne metody i techniki pracy, które pozwalają na odblokowanie potencjału dziecka oraz ułatwienie mu osiągnięcia sukcesów edukacyjnych i życiowych. Dzięki indywidualnemu podejściu terapeuta jest w stanie skutecznie wspierać rozwój dziecka w takich obszarach, jak czytanie, pisanie, liczenie czy koncentracja uwagi. Ponadto terapia pedagogiczna może przyczynić się do poprawy relacji z rówieśnikami, nauczycielami oraz rodziną, co ma olbrzymie znaczenie dla prawidłowego rozwoju emocjonalnego i społecznego małego pacjenta.

H2: Czym może skutkować zaniedbanie terapii pedagogicznej?

Niestety często zdarza się, że trudności malucha lub ucznia są bagatelizowane lub niezauważane przez otoczenie. Może to prowadzić do poważnych konsekwencji dla samoakceptacji dziecka, jego relacji społecznych, a w konsekwencji także dla tego, jakim kiedyś stanie się dorosłym. Zaniedbanie terapii pedagogicznej w momencie, kiedy jest ona niezbędna, znacząco utrudni dziecku osiągnięcie sukcesów edukacyjnych, co może skutkować frustracją i obniżeniem jego poczucia własnej wartości. Brak wsparcia ze strony specjalistów może prowadzić do pogłębiania się problemów emocjonalnych oraz społecznych. Dziecko, które nie otrzymuje adekwatnej pomocy, może wycofać się z kontaktów z rówieśnikami i nauczycielami, a także doświadczać lęku w sytuacjach wymagających aktywności umysłowej. W dłuższej perspektywie takie problemy mogą utrudniać funkcjonowanie w późniejszym życiu osobistym i zawodowym.

Terapia pedagogiczna dla dzieci i młodzieży w Pomoko:

Terapia pedagogiczna dla dzieci dotkniętych zaburzeniami w rozwoju

Terapia pedagogiczna dla dzieci dotkniętych zaburzeniami w rozwoju polega na indywidualnych spotkaniach dziecka z pedagogiem-terapeutą. Na podstawie diagnozy (jedno spotkanie z rodzicami i dwa z dzieckiem) terapeuta przygotowuje program terapii, z którego można korzystać również w domu, wspomagając dziecko. Głównym celem tej terapii jest wsparcie rozwoju dziecka poprzez usprawnianie najbardziej zaburzonych sfer.

Każda ćwiczona umiejętność jest podzielona na małe etapy, aby ułatwić jej opanowanie. Bardzo ważne w terapii dziecka z zaburzeniem rozwoju jest dostosowanie metod i form pracy do mocnych stron i zainteresowań dziecka oraz potrzeb jego rodziny. Celem terapii jest rozwój poznawczo- emocjonalny oraz zwiększenie samodzielności i satysfakcji z życia. Terapia jest przeznaczona m.in. dla dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, zespołem Aspergera, niepełnosprawnością intelektualną oraz opóźnionym rozwojem psychoruchowym.

Terapia pedagogiczna dla dzieci z trudnościami w uczeniu się w wieku od 6 do 15 r.ż.

Terapia polega na indywidualnych spotkaniach ucznia z pedagogiem. Na podstawie diagnozy (jedno spotkanie z rodzicami i dwa z dzieckiem) przygotowujemy program terapii, stanowiący również podstawę do pracy w domu. Na zajęciach panuje atmosfera akceptacji i życzliwości. Poziom trudności ćwiczeń jest dostosowany do umiejętności i możliwości dziecka oraz wymagań edukacyjnych.

Celem tej terapii jest usprawnienie zaburzonych funkcji dziecka, niezbędnych do efektywnej nauki, oraz wyrównanie braków w wiadomościach i umiejętnościach szkolnych. Dodatkową korzyścią jest podniesienie samooceny i wiary we własne możliwości dziecka. Zapraszamy uczniów borykających się ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (dysleksja, dysgrafia czy dyskalkulia), z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim oraz/lub takich, dla których uczestniczenie w życiu szkoły jest dużym wyzwaniem.

Terapia pedagogiczna dla dzieci w wieku przedszkolnym przygotowująca do nauki w szkole

Terapia polega na indywidualnych spotkaniach dziecka z pedagogiem. Na zajęciach rozwijamy umiejętności potrzebne do łatwiejszego startu w szkole. Ćwiczenia, gry i zabawy rozwijają ciekawość i koncentrację, sprawność rąk oraz kształtują orientację przestrzenną dziecka. Dziecko nabywa i utrwala nowe umiejętności, przygotowując się emocjonalnie do wyzwań szkolnych. Terapia jest przeznaczona dla dzieci w wieku 5 i 6 lat.

Terapia pedagogiczna przygotowująca do przedszkola

Terapia polega na indywidualnych spotkaniach dziecka z pedagogiem. Zajęcia mają formę krótkich ćwiczeń-zabaw przy stoliku na przemian z zabawami ruchowymi. Terapia rozwija zdolności komunikacyjne dziecka, sprawność fizyczną oraz umiejętność zabawy. Terapia skierowana jest do dzieci w 2 i 3 r.ż.

Umów wizytę