Terapia pedagogiczna

Home / Terapia pedagogiczna

Terapia pedagogiczna dla dzieci dotkniętych zaburzeniami w rozwoju

Terapia pedagogiczna dla dzieci dotkniętych zaburzeniami w rozwoju polega na indywidualnych spotkaniach dziecka z pedagogiem- terapeutą.

Na podstawie diagnozy (jedno spotkanie z rodzicami i dwa z dzieckiem) terapeuta przygotowuje program terapii, z którego można korzystać również w domu wspomagając dziecko. Głównym celem tej terapii jest wspomaganie rozwoju dziecka poprzez usprawnianie najbardziej zaburzonych sfer rozwoju.

Każda ćwiczona umiejętność jest podzielona na małe etapy, aby ułatwić jej opanowanie. Bardzo ważne w terapii dziecka z zaburzeniem rozwoju jest dostosowanie metod i form pracy do mocnych stron i zainteresowań dziecka oraz potrzeb jego rodziny. Celem terapii jest rozwój poznawczo- emocjonalny oraz zwiększenie samodzielności i satysfakcji z życia.

Terapia jest przeznaczona m.in. dla dzieci  zaburzeniami ze spektrum autyzmu, Zespołem Aspergera, niepełnosprawnością intelektualną, oraz opóźnionym rozwojem psychoruchowym.

Terapia pedagogiczna dla dzieci z trudnościami w uczeniu się w wieku od 6 do 15 r.ż.

Terapia polega na indywidualnych spotkaniach ucznia z pedagogiem.

Na podstawie diagnozy (jedno spotkanie z rodzicami i dwa z dzieckiem)  terapeuta przygotowuje program terapii, z którego można korzystać również w domu wspomagając dziecko.

Na zajęciach panuje atmosfera akceptacji i życzliwości. A poziom trudności ćwiczeń jest dostosowany do umiejętności i możliwości dziecka oraz wymagań edukacyjnych.

Celem tej terapii jest usprawnienie zaburzonych funkcji dziecka niezbędnych do efektywnej nauki oraz wyrównanie braków w wiadomościach i umiejętnościach szkolnych. Dodatkową korzyścią jest podniesienie samooceny i wiary we własne możliwości dziecka.

Zapraszamy uczniów borykających się ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (dysleksja, dysgrafia czy dyskalkulia), z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim oraz/lub takich dla których szkoła jest dużym wyzwaniem.

Terapia pedagogiczna dla dzieci w wieku przedszkolnym przygotowująca do nauki w szkole

Terapia polega na indywidualnych spotkaniach dziecka z pedagogiem.

Na zajęciach rozwijamy umiejętności potrzebne do łatwiejszego startu w szkole.

Ćwiczenia, gry i zabawy rozwijają ciekawość i koncentrację, sprawność rąk oraz kształtują orientację przestrzenną dziecka. Dziecko nabywa i utrwala nowe umiejętności, przygotowując się emocjonalnie do wyzwań szkolnych.

Terapia jest przeznaczona dla dzieci w wieku 5 i 6 lat.

Terapia pedagogiczna przygotowująca do przedszkola

Terapia polega na indywidualnych spotkaniach dziecka z pedagogiem.

Zajęcia mają formę krótkich ćwiczeń- zabaw przy stoliku na przemian z zabawami ruchowymi. Terapia rozwija zdolności komunikacyjne dziecka, sprawność fizyczną oraz umiejętność zabawy.

Terapia skierowana jest do dzieci w 2 i 3 r.ż.

Umów wizytę