Usługi / Oferta

Home / Usługi / Oferta

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą, którą kierujemy głównie do dzieci z problemami rozwojowymi, szkolnymi i emocjonalnymi. Zapewniamy dzieciom fachowe wsparcie poprzez indywidualną terapię psychologiczno-pedagogiczną, logopedyczną, terapię integracji sensorycznej, fizjoterapię oraz zajęcia grupowe (Treningi umiejętności społecznych). Pomoko oferuje również swoją pomoc psychologiczną młodzieży do lat 16, która zmaga się z problemami wieku dorastania. W ofercie znalazły się również cykliczne zajęcia psychoedukacyjne dla mam oraz zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci do 3 r.ż.
W naszej pracy terapeutycznej stawiamy duży nacisk na stałą współpracę i wsparcie rodziców, oferując im konsultacje indywidualne oraz warsztaty rodzicielskie. Każde z zajęć prowadzone są przez wykwalifikowany i doświadczony zespół specjalistów otwarty na potrzeby Waszych dzieci i Was – Rodziców.

Terapia psychologiczna

Terapia pedagogiczna

Terapia logopedyczna

Fizjoterapia i Terapia SI

Terapia ręki

Trening umiejętności społecznych (TUS)

Zajęcia dla rodziców i dzieci od 0 do 3 r.ż.

Trening Regulacji Złości - grupa dyskusyjna

Warsztaty i szkolenia dla rodziców i specjalistów

Dietetyka dziecięca i rodzinna