Warsztaty i szkolenia dla rodziców i specjalistów

Home / Warsztaty i szkolenia dla rodziców i specjalistów

Warsztaty – Moje wyjątkowe dziecko – warsztaty dla Rodziców dzieci z problemami rozwojowymi

  • Cykl 8 spotkań – 1h 30 min/tyg
  • Rodzice dzieci w dwóch grupach wiekowych: 1,5 r.ż. do 3 lat, od 3 do 7 lat
  • Termin: po zebraniu chętnych

Warsztaty skierowane są rodziców dzieci z problemami rozwojowymi oraz dzieci w normie rozwojowej, których pewne zachowania mogą niepokoić rodziców oraz tych, którzy chcą aktywnie i świadomie uczestniczyć w rozwoju i terapii swojego dziecka.

W trakcie warsztatów połączymy trzy części:

  • Część teoretyczna: omówienie kamieni milowe w rozwoju dziecka (motoryka duża , motoryka małą, funkcje poznawcze, mowa i komunikacja), jakie objawy w rozwoju dziecka powinny nas niepokoić
  • Część praktyczna: jak wspierać rozwój dziecka – jak się bawić z dzieckiem, jak rozwijać Jego mowę i funkcje poznawcze
  • Rozmowy, pytanie i indywidualne konsultacje

Bezpłatny Trening Family Connections dla bliskich osób z BPD

Program Family Connetions ™-  to trening umiejętności dla członków rodzin dzieci i nastolatków z dysregulacją emocjonalną, diagnozą osobowości borderline (BPD).

Kiedy bliska osoba cierpi na dysregulację emocjonalną, ma diagnozę osobowości z pogranicza (DPD) cierpi także jej rodzina i otoczenie. Dzieje się tak dlatego, że w zarówno w dysregulacji emocjonalnej jak i DPD mogą występować intensywne i burzliwe relacje z rodziną, przyjaciółmi i bliskimi, może zdarzać się przechodzenie od ekstremalnej bliskości i miłości (idealizacja) do skrajnej niechęci lub złości (dewaluacji). Zmienne nastroje, zachowania wysokiego ryzyka, samookaleczenia, samobójstwo i intensywny gniew są często częścią życia osób z dysregulacją emocjonalną a także diagnozą DPD a tym samym stają się częścią życia tych, którzy ją kochają.

Family Connections ™ to bezpłatny program dla rodzin osób z dysregulacją emocjonalną a także diagnozą osobowości z borderline. W trakcie treningu Family Connections™ rodziny rozwijają praktyczne umiejętności ułatwiające życie z i wspieranie osoby .

Trening obejmuje 12 tygodni, co tydzień odbywa się 2-godzinne spotkanie grupy, które obejmują następujące obszary:

*Psychoedukacja o zaburzeniu osobowości z pogranicza BPD

*Aktualne doniesienia z badań nad BPD

*Przedstawianie perspektywy rodzin i doświadczeń rodzin

*Umiejętności uważności w kontekście rodziny

*Umiejętności regulacji emocji (radzenie sobie z silnymi i przytłaczającymi emocjami)

*Umiejętności komunikacji w relacjach

*Umiejętności uprawomocnienia uczuć swoich i innych członków rodziny

* Rozwiązywanie problemów

Program Family Connection rusza u nas 26 września 2019 r. Trwają zapisy. Warunkiem przystąpienia jest bezpłatna konsultacja z psychologiem kwalifikująca rodziców/bliskich do przystąpienia do Programu.

Szkolenia dla studentów i absolwentów pedagogiki, psychologii i kierunków pokrewnych

Szkolenia obejmują następującą tematykę: Zasady, metody i formy terapii, Formy pracy i zabawy
z dzieckiem, Praca z dzieckiem z zachowaniami trudnymi, Wspomaganie ucznia z Zespołem Aspergera w placówce edukacyjnej, Jak uczyć efektywnie, Praca z dzieckiem z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, Praca z dzieckiem z niepełnosprawnością intelektualną, Wspieranie dziecka z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (ADHD).

Szkolenia dla osób pracujących z dziećmi w placówkach

Szkolenia obejmują następującą tematykę: Praca z dzieckiem z zachowaniami trudnymi, Wspomaganie ucznia z Zespołem Aspergera w placówce edukacyjnej, Jak uczyć umiejętności społecznych, Praca z dzieckiem z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, Praca z dzieckiem z niepełnosprawnością intelektualną, Wspieranie dziecka z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (ADHD).

Umów wizytę