Terapia grupowa dla dzieci i młodzieży

Home / Terapia grupowa dla dzieci i młodzieży

Trening umiejętności społecznych (TUS)

Trening Umiejętności Społecznych jest formą terapii grupowej dla dzieci przejawiających trudne zachowania, wymagających wsparcia w sytuacjach społecznych oraz mających trudności z odmawianiem.
Każda grupa liczy od 3 do 6 dzieci dobieranych według wieku i poziomu funkcjonowania.
Dzieci trenują w formie zabaw, ćwiczeń, gier i zadań takie umiejętności społeczne jak m.in.:

  • dzieci młodsze (4 r.ż.- 6 r.ż)

– dołączanie i zapraszanie do zabawy
– zabawa z rówieśnikami
– poznawanie nowych osób
– stosowanie się do zasad
– umiejętność czekania na swoją kolej
– komunikowanie swoich potrzeb
– rozpoznawanie i wyrażanie emocji

  • dzieci starsze (7 r.ż-9 r.ż. i 10 r.ż.- 12 r.ż.)

– nawiązywanie i utrzymywanie relacji z rówieśnikami
– radzenie sobie ze stresem (z konfliktami, z porażką, z krytyką)
– współpraca w grupie
– umiejętność empatycznego słuchania
– rozpoznawanie, wyrażanie i regulowanie emocji (np radzenie sobie ze złością, smutkiem)
– nauka asertywnej odmowy.

Trening skierowany jest do dzieci w normie rozwojowej, z zaburzeniami rozwoju oraz z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

W ramach TUS proponujemy raz na dwa miesiące wspólne wyjście dzieci z terapeutą. W miesiącach letnich będą to wspólne wycieczki do parku czy lasu i tam obcowanie z natura, piknik i gry zespołowe. W miesiącach zimowych – wyjścia do kina, muzeum czy kawiarni.

Grupa dla nastolatków – grupa psychoedukacyjna

Spotkania grupy psychoedukacyjnej skierowane jest do nastolatków w wieku od 13 do 16 lat raz w tygodniu w stałej, zamkniętej grupie. Grupa liczy od 4 do 8 osób. Grupę prowadzi psycholog-terapeuta, który specjalizuje się w pracy z młodzieżą przeżywającą trudności związane z okresem dojrzewania oraz dysregulacją emocji.

Celem spotkań jest rozwój samoświadomości młodzieży, kształtowanie ich umiejętności życiowych oraz społeczno – emocjonalnych, w tym:  radzenia sobie z trudnymi i nieprzyjemnymi uczuciami, a także umacnianie zaufania do siebie i do innych, wzbogacania swoich doświadczeń i umiejętności radzenia sobie z problemami, rozwijania optymalnych strategii przezwyciężania nieprzyjemnych stanów psychicznych, rozwijania sztuki wyrażania siebie i komunikacji z innymi, umacniania zaufania do siebie i innych.

W ramach spotkań grupy nastolatków planujemy raz na dwa miesiące wspólne wyjście z terapeutą.
W zależności od pory roku i zainteresowań młodzieży może to być kino, kawiarnia, muzeum czy wspólna wycieczka do lasu czy parku.

Umów wizytę