Terapia grupowa dla dzieci i młodzieży

Home / Terapia grupowa dla dzieci i młodzieży

Trening umiejętności społecznych (TUS)

Problemy z asertywnością, wycofanie i nieśmiałość, trudności z nawiązywaniem kontaktów czy utrzymaniem przyjaźni – powodów, dla których dzieci nie radzą sobie w grupie rówieśniczej, może być bardzo wiele. W POMOKO precyzujemy je, a następnie pracujemy nad tym, by dziecko mogło poczuć swobodę w relacjach z innymi – co pozytywnie nie tylko na jego funkcjonowanie, ale też na życie całej rodziny. W tym wszystkim pomaga nasz trening umiejętności społecznych.

Co to jest trening umiejętności dla dzieci?

Trening umiejętności społecznych, w skrócie określany jako TUS, to grupowe zajęcia, w czasie których dzieci trenują różne sytuacje społeczne, pokonując tym samym własne słabości i podnosząc samoocenę. Pomagamy dzieciom w normie rozwojowej – borykającym się z typowymi dla wieku trudnościami społecznymi, jak i tym z zaburzeniami rozwoju czy zaburzeniami ze spektrum autyzmu. 

W POMOKO organizujemy zajęcia TUS dla dwóch grup wiekowych – dzięki temu możemy skupić się na różnych problemach naszych podopiecznych. Dzieci młodsze (od 4 r. ż. do 6 r.ż.) poprzez zabawę uczą się między innymi:

 • stosowania się do ogólnie wyznaczonych zasad,
 • dołączania się do zabawy i zapraszania innych (przejmowania inicjatywy),
 • swobodnej zabawy z innymi dziećmi,
 • komunikowania swoich potrzeb,
 • umiejętności czekania na swoją kolej,
 • rozpoznawania emocji u innych oraz rozpoznawania ich u siebie.

Trening umiejętności społecznych u dzieci starszych (od 7 r. ż. do 9 r.ż. oraz od 10 r.ż. do 12 r.ż.) skupia się już na takich celach, jak:

 • nawiązywanie i utrzymywanie kontakty z rówieśnikami,
 • współpracowanie w grupie,
 • rozpoznawanie, wyrażanie i regulowanie własnych emocji,
 • odmawianie z zachowaniem zasad asertywności,
 • radzenie sobie z porażkami, krytyką i innymi sytuacjami stresującymi,
 • umiejętność słuchania w sposób empatyczny

Grupa dla nastolatków – grupa psychoedukacyjna

Ponadto organizujemy małe grupy psychoedukacyjne, przeznaczone dla młodzieży w wieku od 13 do 16 lat. Na zajęciach prowadzonych przez psychologa-terapeutę poruszane są tematy trudne, a zarazem szczególnie bliskie nastolatkom: kwestie związane z dojrzewaniem, samooceną, krytyką, sposobami radzenia sobie ze stresem oraz stanami przygnębienia, komunikacją czy zaufaniem. Grupy te są zamknięte, co gwarantuje młodzieży poczucie bezpieczeństwa i zachęca do otwartości. 

Celem spotkań jest rozwój samoświadomości młodzieży, kształtowanie ich umiejętności życiowych oraz społeczno-emocjonalnych, w tym:  radzenia sobie z trudnymi i nieprzyjemnymi uczuciami, a także umacnianie zaufania do siebie i do innych, wzbogacania swoich doświadczeń i umiejętności radzenia sobie z problemami, rozwijania optymalnych strategii przezwyciężania nieprzyjemnych stanów psychicznych, rozwijania sztuki wyrażania siebie i komunikacji z innymi, umacniania zaufania do siebie i innych.

W POMOKO trening umiejętności społecznych urozmaicony jest wyjściami poza obiekt – są to wypady do kina, parku czy kawiarni. Atrakcje tego typu odbywają się raz na dwa miesiące. 

Trening umiejętności społecznych – czy warto?

Wielu rodziców zastanawia się nad tym, co daje trening umiejętności społecznych. Czy warto poświęcać czas i pieniądze? A może dziecko poradzi sobie samo? 

Takie wątpliwości są naturalne. Ustępują zazwyczaj wtedy, gdy rodzice zauważają pierwsze pozytywne rezultaty zajęć, będące efektem współpracy dziecka z naszymi doświadczonymi specjalistami. Wymienić tu można w szczególności:

 • zwiększenie poczucia własnej wartości, 
 • zmniejszenie poziomu lęku, zarówno tego ogólnego, jak i związanego z sytuacjami społecznymi,
 • wzmocnienie wiary we własne możliwości,
 • nabycie umiejętności pracy w grupie i przestrzeganie jej reguł,
 • nabycie umiejętności reagowania na konflikty w sposób, dzięki któremu jest możliwe ich pozytywne zakończenie,
 • wzmocnienie poczucia bezpieczeństwa, 
 • nabycie umiejętności rozpoznawania emocji – zarówno własnych, jak i cudzych, prezentowanych poprzez gesty oraz mimikę.

Umów wizytę