Centrum wsparcia i terapii dla dzieci oraz młodzieży – POMOKO

Jak możemy Ci pomóc?

Terapia psychologiczna dla dzieci

Serdecznie zapraszamy dzieci i młodzież w wieku od 3 do 16 lat na indywidualne i grupowe spotkania z psychologiem. W terapii psychologicznej pomagamy dzieciom z zaburzeniami rozwoju, problemami emocjonalnymi i społecznymi oraz zaburzeniami w zachowaniu. W terapii stawiamy na aktywny udział rodziców, którym pomagamy w lepszym zrozumieniu potrzeb i problemów ich dzieci.

Terapia pedagogiczna dla dzieci

Na zajęcia z pedagogiem specjalnym zapraszamy dzieci dotknięte zaburzeniami w rozwoju, trudnościami w uczeniu się oraz dzieci w wieku przedszkolnym, które przygotowują się do nauki w szkole. Celem terapii jest wspomaganie rozwoju dziecka poprzez usprawnianie najbardziej zaburzonych sfer rozwoju oraz wspieranie samodzielności i poczucia sprawstwa u dzieci. Każde zajecie są dostosowywane indywidualnie do potrzeb i możliwości dziecka, tak aby czuły się w pełni bezpiecznie i komfortowo.

Terapia logopedyczna dla dzieci

Zapraszamy dzieci z opóźnionym rozwojem mowy i wadami wymowy na zajecia logopedyczne. Terapia logopedyczna polega na stymulowaniu rozwoju mowy i komunikacji dziecka oraz korygowanie różnych nieprawidłowości w tym obszarze. Zajęcia są prowadzone w formie zabawy z wykorzystaniem nowoczesnych i sprawdzonych metod i pomocy dydaktycznych, co daje większe szanse na powodzenie terapii.

Fizjoterapia i Terapia SI

Zapraszamy na zajęcia z wykwalifikowanym fizjoterapeutą oraz terapeutą Integracji Sensorycznej. Indywidualne zajęcia skierowane są do dzieci z różnymi rodzajami zaburzeń sensorycznych i ruchowymi. Zajecia odbywają się w przyjaznej i miłej atmosferze w specjalnie przygotowanych i wyposażonych w sprzęty salach.

Warsztaty i szkolenia dla rodziców i specjalistów

Przygotowaliśmy również ofertę szkoleń i warsztatów dla Rodziców oraz studentów i absolwentów pedagogiki i psychologii. Nasze warsztaty będą skierowanie zarówno do Rodziców dzieci z problemami rozwojowymi czy emocjonalnymi (np. warsztaty „Moje wyjątkowe dziecko”), ale również odbędą się cykliczne warsztaty dla Rodziców, którzy chcieliby pracować nad swoimi umiejętnościami wychowawczymi, lepiej się komunikować czy pogłębić relację z dzieckiem.

Nasi specjaliści

Umów wizytę