Justyna Bielica

Psycholog, Trener TUS

Wykształcenie i doświadczenie:

Justyna ukończyła psychologię na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Zrealizowała studia podyplomowe z zakresu pedagogiki specjalnej „Wczesna interwencja – pomoc dziecku i rodzinie w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju, w tym z zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz opieki nad małym dzieckiem” na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.

Systematycznie dba o swój rozwój zawodowy regularnie uczestnicząc w licznych konferencjach, kursach i szkoleniach. Ukończyła m.in. szkolenia z zakresu: Treningu Umiejętności Społecznych TUS, Kreatywnych metod w pracy psychologa i pedagoga, rodzicielstwa bliskości dla profesjonalistów, Self-Regulation, objawów psychosomatycznych u dzieci i młodzieży, wiedzy o depresji oraz nadużyć seksualnych wśród dzieci. Posiada uprawnienia diagnostyczne – Skala Inteligencji Stanford-Binet 5. Justyna zdobywała swoje doświadczenie pracując z dziećmi z wyzwaniami rozwojowymi, wspierając rozwój emocjonalny i społeczny dzieci wczesnoszkolnych i przedszkolnych w: przedszkolach integracyjnych, placówce terapeutycznej oraz Niepublicznej Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej prowadząc indywidualną terapię psychologiczną, przeprowadzając i sporządzając diagnozy i opinie psychologiczne dzieci oraz określając zdolności intelektualne dzieci (test inteligencji Stanford-Binet 5).

Justyna przeprowadza konsultacje z rodzicami oraz udziela wsparcia psychologicznego rodzicom dzieci z trudnościami rozwojowymi. Prowadzi również Treningi Umiejętności Społecznych. W pracy z dzieckiem kieruje się zawsze jego dobrem. Ważne jest dla niej podmiotowe traktowanie każdego człowieka z poszanowaniem jego emocji i potrzeb. Pomaga dzieciom odnaleźć ich mocne strony oraz zaakceptować swoje słabości.

O Justynie:

Poza gabinetem można ją spotkać w okolicznych lasach, na łąkach lub w Parkach Narodowych i zobaczyć jak z lornetką w dłoni podgląda przyrodę. Miłośniczka zrównoważonego i ekologicznego trybu życia. Po pracy lubi posłuchać podcastu o tej tematyce lub sięgnąć po dobry reportaż.

W Pomoko prowadzi konsultacje rodzicielskie, indywidualną terapię dzieci od 3 roku życia oraz zajęcia TUS.

Poznaj innych członków zespołu Pomoko: