Małgorzata Niedźwiedź

Psycholog

Wykształcenie i doświadczenie

Ukończyła studia magisterskie na Uniwersytecie Łódzkim na kierunku Psychologia, specjalizacja Psychologia Kliniczna i Psychologia Zdrowia. Zrealizowała Podyplomowe Studium Arteterapii w Polskim Intstytucie Ericksonowskim i podyplomowe studia z zakresu Wczesnego Wspomagania Rozwoju Małych Dzieci ze Złożonymi Zaburzeniami oraz Wspierania ich Rodzin na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Obecnie jest w trakcie czteroletnich studiów Szkoły Psychoterapii Zintegrowanej z Uwzględnieniem Systemowej Terapii Rodzin oraz Pracy z Dzieckiem i Młodzieżą. Członkini Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Uczestniczy w licznych kursach i szkoleniach systematycznie dbając o swój rozwój zawodowy. Ukończyła m. in. szkolenia z zakresu: Terapii Poznawczo-Behawioralnej Dzieci i Młodzieży w Centrum CBT EDU (Kierownik Kursu dr n. med. Tomasz Srebrnicki), Integracji Sensorycznej (I stopień na APS w Warszawie), Porozumienia Bez Przemocy, Wykorzystania Protokołu do obserwacji zaburzeń ze spektrum autyzmu ADOS-2 w praktyce klinicznej, uprawnień do posługiwania się w praktyce diagnostycznej Skalą Inteligencji Stanford-Binet 5, Metody Wideotreningu, Motopedagogiki, Metody Werbotonalnej i Praktycznych Metod Pracy z Dziećmi z Zaburzeniami Komunikacji a także redukcji stresu metodą Mindfulness (MBSR)  w Centrum Psychoterapii i Uważności.

Doświadczenie zawodowe zdobywała w pracy z dziećmi o nieharmonijnym rozwoju i specjalnych potrzebach w warszawskich przedszkolach i żłobkach. Szczególnie bliska jest jej praca z dziećmi z zaburzeniami emocjonalnymi i ze spektrum autyzmu. Obecnie pracuje również jako psycholog w Centrum Małego Dziecka i Rodziny EZRA UKSW i zajmuje się diagnozą małych dzieci do 6 lat.

O Małgorzacie:

W pracy z dzieckiem kieruje się zasadą „za każdym trudnym zachowaniem kryje się uprawniona potrzeba”. W atmosferze szacunku i empatii wspólnie z rodzicami pracuje nad jej odkryciem i pomaga znaleźć adaptacyjny sposób jej zaspokojenia. Szczególną wagę przywiązuje do dostrzegania dziecka i tego co przeżywa, próby zrozumienia oraz pomocy w regulacji emocji.

Prywatnie dumna mama nastolatki. Posiadaczka psa, kota i żółwia. Kocha morze, jeziora i góry. Wolny czas spędza na spacerach z psem, czytaniu książek i słuchaniu internetowych stacji radiowych.

W Pomoko prowadzi konsultacje rodzicielskie, terapię psychologiczną dla dzieci do 6. roku życia oraz Trening umiejętności społecznych (TUS).

Poznaj innych członków zespołu Pomoko: