Natalia Przewłocka

Pedagog specjalny

Wykształcenie i doświadczenie:

Jest absolwentką Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Z wykształcenia jest nauczycielem wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego oraz pedagogiem specjalnym – terapeutą pedagogicznym. Jest również certyfikowanym terapeutą ręki. Na co dzień pracuje z dziećmi w wieku przedszkolnym wspierając przy tym rozwój dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Od paru lat pracuje w przedszkolu integracyjnym. Swoją karierę zawodową układa tak, by to właśnie integracja stanowiła centrum jej zawodowego życia.

Ukończyła wiele kursów i szkoleń dotyczących terapii dzieci w spektrum autyzmu czy diagnozy i terapii ręki. Odbywała staże w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych. W sferze jej zainteresowań znajdują się również specyficzne trudności dzieci w uczeniu się i dysleksją.

O Natalii:

Swoją pracę terapeutyczną opiera przede wszystkim na relacji. Uważa, że jest ona podstawą każdego działania. Zwraca uwagę na mocne strony dziecka, podkreślam je i pokazuje, że są ważne.

Ceni sobie współpracę oraz szacunek. Jest duszą romantyczki. Lubi zarówno długie spacery, szczególnie te o wschodzie i zachodzie słońca, jak również filmy które wzruszą do łez. W wolnym czasie nagrywa również amatorskie słuchowiska dla dzieci.

W Pomoko prowadzi terapię pedagogiczną, terapię ręki oraz Treningi umiejętności społecznych (TUS).