Integracja sensoryczna

Zajęcia z integracji sensorycznej mają na celu usprawnianie przetwarzania sensorycznego, które jest podstawą procesu uczenia się i stanowi niejako fundament dla dalszego rozwoju. To, co z pozoru wygląda jak zwykła zabawa, w rzeczywistości jest wytężoną pracą mózgu dziecka, który uczy się, jak lepiej wykorzystywać informacje sensoryczne do funkcjonowania. Zajęcia odbywają się w systemie jeden na jeden, w specjalnie przystosowanej do tego sali wyposażonej w różnego rodzaju sprzęty i pomoce.

Zajęcia skierowane są do wszystkich dzieci mających trudności z prawidłowym odbieraniem bodźców i reagowaniem na nie.  „Przesadzone” reakcje na pewne bodźce, niechęć do podejmowania określonych aktywności, niższa od rówieśników sprawność ruchowa i koordynacja, nadpobudliwość, ciągłe poszukiwanie silnych wrażeń – wszystko to może świadczyć o zaburzonej integracji sensorycznej.

Terapia pomaga w normalizacji poziomu pobudzenia u dziecka, rozwijaniu zdolności koncentracji, tolerowania frustracji, zwiększeniu gotowości uczenia się. Poprawie ulegają również umiejętności motoryczne. Dziecko efektywniej przetwarzające informacje sensoryczne czuje się lepiej samo ze sobą i w swoim otoczeniu, łatwiej mu kontrolować swoje zachowanie, jest lepiej przysposobione do uczenia się nowych rzeczy. Terapia SI może pomóc dziecku zarówno na płaszczyźnie ruchowej, jak i poznawczej oraz emocjonalnej.