Terapia pedagogiczna dzieci i młodzieży – na czym polega?

Terapia pedagogiczna dzieci i młodzieży – na czym polega?

Terapia pedagogiczna dzieci i młodzieży – na czym to polega?

Terapia pedagogiczna to cenne wsparcie, z którego korzystają tysiące dzieci w Polsce. Na czym polega i dla kogo jest przeznaczona?

Mamy szczęście żyć w czasach, w których dziecko nieradzące sobie w szkole albo przejawiające niewłaściwe zachowania społeczne nie zostaje pozostawione samo sobie. Dzisiaj, gdy tylko rodzice lub nauczyciele zauważą, że dziecko w pewnych sferach potrzebuje wsparcia, rozpoczynana jest terapia pedagogiczna. Na czym dokładnie ona polega i jakiego typu problemy pomaga pokonać? Czym właściwie jest terapia pedagogiczna dla dzieci?
Kiedyś terapia pedagogiczna dla dzieci nazywana była też reedukacją, aktualnie już się tego określenia nie używa. O wiele bardziej trafne, alternatywne nazwy to zajęcia korekcyjno-kompensacyjne albo po prostu wyrównawcze.
Gdyby jednak odejść od fachowego nazewnictwa, terapię pedagogiczną można by określić po prostu jako długofalową pomoc i wsparcie dla tych dzieci, które sobie z czymś nie radzą. Zajęcia – przeprowadzane w przyjaznej atmosferze, często w formie zabawy, umożliwiają dziecku „dogonienie” rówieśników, zarówno w umiejętności czytania czy pisania, jak i w innych sferach. Tym samym terapia ta korzystnie wpływa na samoocenę dziecka, wiarę we własne możliwości i motywację do nauki. To cenne źródło informacji także dla rodziców, którzy dowiadują się, jak wspierać pociechę, zauważać pierwsze trudności i na nie reagować, a także jak kształcić prawidłowe nawyki.

Terapia pedagogiczna dla dzieci i młodzieży – do kogo dokładnie jest skierowana?

Czy istnieje coś takiego, jak terapia pedagogiczna dla nastolatka? Jak najbardziej. A czy taką pomocą można objąć dziecko w wieku przedszkolnym? Również tak. Zajęcia dostępne są dla dzieci w każdym wieku, u których zauważane są trudności takie jak:

• zaburzenia mowy – czyli jej opóźnienie, seplenienie, jąkanie,
• obniżony poziom inteligencji,
• niezrozumienie zasad matematyki, kłopoty z operowaniem liczbami,
• „połykanie” liter w trakcie pisania, problemy z czytaniem, pismo tak koślawe, że niemal nieodczytywalne,
• niedosłuch albo problemy ze wzrokiem,
• agresja,
• wycofanie społeczne, trudności w nawiązywaniu relacji, nieśmiałość,
• trudności ze skupieniem uwagi.

Ponadto terapia pedagogiczna dla dzieci i młodzieży wprowadzana jest u dzieci cierpiących na zespół Aspergera, autyzm, niepełnosprawnych zarówno ruchowo, jak i intelektualnie, a także u tych, u których widoczne są negatywne konsekwencje różnego typu wad wrodzonych.
Warto w tym miejscu zauważyć, że niezmiernie ważne jest udzielenie wsparcia dzieciom, u których można zauważyć pierwsze problemy szkolne – np. te z czytaniem, pisaniem czy skupieniem uwagi. Terapia pedagogiczna zapobiega w takiej sytuacji negatywnym konsekwencjom opóźnienia rozwojowego, do których należy choćby niechęć do nauki, obniżenie samooceny i trudności w nawiązywaniu pozytywnych relacji z rówieśnikami.

Na czym polega terapia pedagogiczna dla dzieci?

Terapia pedagogiczna dla 4-latka zawsze będzie oczywiście różniła się od ćwiczeń wyrównawczych z udziałem nastolatka. Niemniej istnieje pewien schemat, którym specjaliści kierują się przy ustalaniu kierunku i rodzaju tego typu zajęć.
Przede wszystkim ustalany jest główny obszar problemów oraz cel. W przypadku niektórych dzieci będzie to wsparcie w zakresie czytania, u innych kładzie się nacisk na wyciszenie zachowań agresywnych i naukę radzenia sobie z emocjami.
Kolejny krok to wyznaczenie indywidualnych metod wsparcia, czyli określenie długofalowego programu zajęć. Warto nadmienić, że zajęcia wyrównujące przeplatane są zadaniami, z którymi dziecko na pewno sobie poradzi – wszystko po to, aby młody uczestnik terapii zyskał dobrą motywację i wiarę we własne możliwości.
Następnie, w wyznaczonych terminach, odbywa się już sama terapia pedagogiczna. Jej formy są bardzo różne. U dzieci mających problem z prawidłowym pisaniem stosuje się na przykład elementy arteterapii (ćwiczenia motoryki małej poprzez tworzenie dzieł plastycznych), kilkulatkom z trudnościami emocjonalnymi włącza się bajkoterapię, z kolei dla tych borykających się np. z nieśmiałością odpowiednia będzie terapia poprzez taniec. Bardzo często zdarza się także, że zajęcia są przeplatane.

Istotną częścią terapii nierzadko są ćwiczenia Metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne czy elementy Integracji Sensorycznej, które mają za zadanie pomóc dziecku zrozumieć własne ciało, wyciszyć się czy poprawić pracę mięśni i zmysłów. Ich częstotliwość i intensywność zależą od problemów, z jakimi zmaga się dziecko.

Terapia pedagogiczna dla dzieci może być przeprowadzana indywidualnie albo w grupach – najlepszą dla dziecka formę zajęć zawsze ustala się ze specjalistą.

Terapia pedagogiczna – gdzie szukać pomocy?

Niemal w każdym mieście w Polsce prowadzona jest terapia pedagogiczna. Warszawa oczywiście nie jest pod tym względem wyjątkiem, a wręcz to właśnie w stolicy znajduje się najwięcej miejsc, w których można uzyskać wsparcie. Jednym z nich – ośrodkiem nastawionym na pomoc dzieciom w różnym wieku, jest Centrum wsparcia i terapii dla dzieci i młodzieży POMOKO.