Ostatnie wolne miejsca na Trening Umiejętności Społecznych

Ostatnie wolne miejsca na Trening Umiejętności Społecznych

We wrześniu wystartowaliśmy z nowymi grupami warsztatowymi z zakresu Treningu Umiejętności Społecznych (TUS). Zajęcia kierowane są do dzieci w wieku od 5 do 14 lat. 

Nasze zajęcia, choć nastawione na naukę umiejętności społecznych, nie są typowym treningiem, w którym liczy się skuteczność, a wyniki dzielą na gorszych i lepszych. Nie stosujemy nagród, bo chcemy, żeby do aktywnego uczestnictwa w zajęciach motywował ciekawie spędzony czas.

Trening Umiejętności Społecznych w Pomoko opiera się na trzech kluczowych elementach:

T jak troska– bo ważna jest dla nas empatia, współpraca, życzliwość oraz nauka dawania i otrzymywania wsparcia;

U jak uważność– bo będziemy uczyć się uważnego bycia razem, rozumienia pojawiających się emocji i radzenia sobie ze stresem poprzez relaksację oraz zabawy uczące obserwacji oddechu i uważnego doświadczania świata wszystkimi zmysłami;

S jak szacunek– bo bycie częścią różnorodnej grupy to nieustanna nauka akceptacji, prowadzenia rozmowy i uważnego słuchania, odmawiania i akceptowania czyjejś odmowy, rozumienia wpływu własnego zachowania na innych oraz rozwiązywania konfliktów bez przemocy.

Więcej o naszej koncepcji TUS możecie przeczytać tutaj: https://pomoko.pl/terapia-grupowa-dla-dzieci-i-mlodziezy/

Harmonogram TUS oraz wolne miejsca w grupach wiekowych

  • ? Wtorek: 15.30 – 16.45 – grupa 7-8 lat – 1 wolne miejsce
  • ? Wtorek: 18.30 – 19.45 – grupa 8-10 lat – 2 wolne miejsca
Wszystkich zainteresowanych dołączeniem zapraszamy do kontaktu pod numerem telefonu 693 993 061.