Luiza Tetkowska

Psycholog

Wykształcenie i doświadczenie:

Jest absolwentką psychologii o specjalności klinicznej i zdrowia Uniwersytetu SWPS w Warszawie. Ukończyła kurs Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (TSR). Obecnie jest w trakcie 4-letniej Szkoły Psychoterapii Dialog w nurcie integracyjnym z uwzględnieniem systemowej terapii rodzin oraz pracy z dzieckiem i młodzieżą̨ (atestowanej przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne). Jest również w trakcie kształcenia się na kierunku Seksuologia Kliniczna na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym.

Praktykę terapeutyczną odbywała w przedszkolach integracyjnych i specjalistycznych, gdzie pracowała głównie z dziećmi ze spektrum autyzmu. Prowadziła również terapię dla dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności, w tym; zespół autyzmu dziecięcego i atypowego, zespół aspergera. Swoje doświadczenie poszerzała także w Poradni Zdrowia Psychicznego, Poradni Psychologicznej oraz w prywatnym gabinecie.

O Luizie:

Jej pasją i głównym obszarem zainteresowań jest praca z dziećmi i ich rodzicami, pomagając im w osiąganiu zdrowego rozwoju emocjonalnego i społecznego. W praktyce psychologicznej stawia na
indywidualne podejście do każdego dziecka, uwzględniając ich unikalne potrzeby, umiejętności i osobowość.

Jej celem jest stworzenie bezpiecznej i wspierającej przestrzeni, w której dzieci mogą się wyrazić i zrozumieć swoje emocje. Dąży do tego, aby każde dziecko czuło się akceptowane i rozumiane. Wykorzystuję różnorodne techniki terapeutyczne, takie jak terapia zabawą, arteterapia, rozmowy i gry, dostosowując je do wieku i rozwoju dziecka.

Wolny czas spędza na czytaniu książek, spacerach i zabawie ze swoimi dwoma kotami.

W Pomoko prowadzi indywidualną terapię psychologiczną dzieci powyżej 7 roku życia oraz konsultacje rodzicielskie.

Poznaj innych członków zespołu Pomoko: